Grinden till Västhamnspiren är öppen kl: 05.00 - 23.00.