Lite klubbhistoria

Hösten 1994 den 1/10 skrev en ny förening sitt första protokoll till ett medlemsmöte.Fisket på Västhamnen var känt av många. Hösten 94 hade hamnen fått nog av skador och skadegörelse, man hotade med att stänga för allt fiske. Hamn ledningen kom med ett förslag till en del fiskare, att bilda en förening och ta ansvaret för skötseln av piren och fisket så stänger de inte. Detta förslag togs upp av en grupp fiskare som i sin tur kontaktade andra fiskare, intresset var stort, ingen ville att det skulle stängas.Så öppnades möjligheten att starta en förening av fiskeentusiaster på de villkor som hamnen hade. Detta blev då starten för vår förening som fick namnet, Västhamnens Sportfiskeförening. Mycket arbete väntade. Hur skulle allt planeras, vad skulle göras, vad behövdes, frågorna var många, en styrelse skulle tillsättas, stadgar skulle tas fram, osv. På detta första medlemsmöte 8/9 1994 öppnade Sven Zivin mötet och blev då vald till ordförande i två år. På detta första möte blev 20 st . nya medlemmar invalda. En vecka efter kom ett styrelsemöte där den första styrelsen konstituerades. Den fick följande sammansättning: Ordförande Sven Zivin, Sekreterare Bo Andersson, Kassör Karin Nilsson. Mötena kom tätt många detaljer skulle finslipas. Vid nästa medlemsmöte 1/12 -94 hälsades 30 nya medlemmar välkomna. Sven Nilsson rapporterade att vi nu var 110 betalande medlemmar. Vid nästa möte den 2/2- 95 var antalet uppe i 137. Vi styrelsemöte den 15/3-95 togs beslut att inköpa en andra bod.
 


Den första boden inköptes av några medlemmar för att allt skulle komma igång så snabbt som möjligt. Året 1995 präglades av ständiga möten för att alla pusselbitar skulle falla på plats. Nya medlemmar kom till på varje medlemsmöte. Plattformarna började byggas om på våren 95. Våra första beställda klubbmärken kom i juni månad. Så kommer vi då in i januari 1996 då den första utgåvan av Västhamns nytt kom ut och planerades att utkomma 4 gånger per år, Detta ändrades sen under 97 till 3 gånger per år. 1 maj inköptes en friggebod för utemöbler och verktyg. Det är inte alltid det går som man tänkt sig. Vid flyttning av boden till avsedd plats rasade boden samman som ett korthus och bilden talar för sig själv. Vid ett möte i maj föreslogs inköpa en tredje bod där alla fiskare när så behövs kan gå in och värma sig och äta sin medtagna mat speciellt då vintertid. När inköpen av bodar var klar, behövde vi en pump till renspolning av piren. Köpet av pumpen gjordes snarast så att piren kunde hållas ren. Arbetet för att göra bodarna färdiga fortsatte, de måste vara klara innan vintern. Året 1996 går mot sitt slut. Årets sista möte, är ett styrelsemöte 9/12 där Svenne informerade om val av ledamöter till årsmötet den 13/2 - 97.

 

 

Aluarbetarna har sedan starten varit en stor tillgång för föreningen, då dessa arbetat under dagen från måndag till fredag kväll. Vår förste alugubbe var Lennart Rosenström som sedan blev medlem och var med att starta föreningen. En som också arbetat som Alu är Torsten Hansson en mångsysslare, en mycket duktig sådan, som har målat och piffat upp allt som tänkas kan på Västhamnen. Så går vi åter in i verkligheten och fortsätter vandringen i det förflutna, vi har kommit in i år 97 då vi får byte på ordförande posten. Sven Zivin avgick på årsmötet i februari och Ingmar Johansson blev ordförande. På våren den 5/6 har vi ett medlemsmöte. Antalet medlems möten blev då ändrat till 3 möten inklusive årsmötet. Vid detta möte blev då tillsatt en ny styrelse fram till årsmötet i februari år 2000. Vi har förbättrat vårt klubbområde med en helt ny klubbstuga som har blivit en samlingspunkt för våra medlemmar, funktionärer  och anställda. Under hösten 2003 anställde vi 2 stycken att ta hand om vår verksamhet på klubben. Torsten Hansson och Göran Ringström gör ett stort arbete i klubblokalen. Vi har även haft hjälp av arbetspraktikanter från Arbetsförmedlingen. Det stora lyftet blev när klubben inköpte en ny klubbstuga. Vår dåvarande ordförande Clas Almén försöker hålla ihop hela verksamheten med hjälp av vår kassör Karin Nilsson. Under några år har Ingegerd Hjorth varit klubbens ordförande På vår anslagstavla finns det varje vecka information om vad som händer på klubben.

Inför vårt 15-års jubileum och skrivandets stund har vi vuxit och är ca:450 registrerade medlemmar.