Västhamnens Sportfiskeförening

Bildad 1994

Fiskepirsgatan 1

Box 671

25106 Helsingborg  

Postgiro 723701 - 9

Organisations nr. 843003 - 2352

 
 E-Post   vasthamnensportfiskeforening@gmail.com

 


Styrelsen 2018

Ordförande : Daniel Tollesson

Sekreterare :

Kassör : Kurt Sikö

Revisor : Håvard Midthaug

Vice Revisor : Bo Tilly

Ledarmot : Bertil Magnusson

Ledarmot  : Pär Nilsson

Suppleant : Arne Svensson

 

Tävlingskommiten : Bertil Magnusson

Redaktionskommiten : Leif Frank 

 

Valberedningen : Arne Svensson