Västhamnens Sportfiskeförening

Bildad 1994

Fiskepirsgatan 1

Box 671

25106 Helsingborg  

Postgiro 723701 - 9

Organisations nr. 843003 - 2352

 
 E-Post   vasthamnensportfiskeforening@gmail.com

 


Styrelsen 2020

Ordförande : Sanja Jovanovic

Sekreterare : Marie Salomonsson

Kassör : Milovan Jovanovic

Revisor : Bo Åkesson

Vice Revisor : Zixten Sjögren

Ledarmot :  Arne Svensson

Ledarmot  : Kent Svensson

Suppleant : Nicholas Pavolou

 

Tävlingskommiten : Arne Svensson Hans johansson

 

 Valberedningen : Lennart Ljung Leo Dupont