Västhamnens Sportfiskeförening

Bildad 1994

Fiskepirsgatan 1

Box 671

25106 Helsingborg  

Postgiro 723701 - 9

Organisations nr. 843003 - 2352

 
 E-Post   vasthamnensportfiskeforening@gmail.com

 


Styrelsen 2021 

Ordförande : Nicolas Pavlou

Sekreterare : Marie Salomonsson

Kassör : Konstantin Kollovi

Revisor: Bo Åkesson

Vice Revisor : Uppdatering kommer

Ledarmot :  Arne Svensson

Ledarmot  : Iossif Costlodis

Ledamot: Edurad Aronica

Suppleant : David Arslantas

 

Tävlingskommiten : Arne Svensson Hans johansson

 

 Valberedningen : Lennart Ljung Leo Dupont