Västhamnens Sportfiskeförening

Bildad 1994

Fiskepirsgatan 1

Box 671

25106 Helsingborg  

Postgiro 723701 - 9

Organisations nr. 843003 - 2352

 
 E-Post   vasthamnensportfiskeforening@gmail.com

 


 Styrelsen 2017

Ordförande  Daniel Tollesson

 


 

Kassör  Dejan Popovic

Sekr  Cherif Chebil

Ledamot  Milovan Jovanovic,Bertil Magnusson,Arne Svensson 
Suppleanter Kenneth Samuelsson, Hans Johansson
 

 

Revisorer

Ordinarie  Anna Tripalo
Vice Revisor  Håvard Midthaug
  

 

Valberedning

 

Sammankallande  Milovan Jovanovic 

Ledamot  Håvard Midthaug
 

  

Fiskekommitté

 

Sammankallande Bertil Magnusson 
Ledamot Tim Strindin

 
Redaktionskommitté

 

Sammankallande Leif Frank

Ledamot Daniel Tollesson