Västhamnens Sportfiskeförening

Bildad 1994

Fiskepirsgatan 1

Box 671

25106 Helsingborg  

Postgiro 723701 - 9

Organisations nr. 843003 - 2352

 
 E-Post   vasthamnensportfiskeforening@gmail.com

 


Styrelsen 2019

Ordförande : Hussein Mustafa

Sekreterare : Marie Salomonsson

Kassör : Sanja Jovanovic

Revisor : Bo Åkesson

Vice Revisor : Vakant

Ledarmot : Milovan Jovanovic

Ledarmot  : Kent Svensson

Suppleant : Nicholas Pavolou

 

Tävlingskommiten : Sony Dinh, Bo Åkesson

Redaktionskommiten :  

 

Valberedningen :