Bli medlem i Västhamnens Sportfiskeförening


Medlemsaktiviteter
Under året har vi ett stort antal aktiviteter för våra medlemmar. Det kan t.ex. bestå av medlemsmöten, utflykter, tävlingar, samkväm och informationsträffar.

Som medlem deltager man i olika tävlingar till självkostnadspris
Exempel på tävlingar vi brukar ha:
- Torskfiske på piren
- Plattfiskmete på piren
- Flugfiske i olika vatten
- Horngäddafiske på piren
- Fisketurer med RÅÅ båtarna/Landskronabåtarna på Öresund

Medlemskort 2017
Senior: 350:-

Junior: 200:-  ( 10-16 år)    
 
Om du är över 75 år . Får du gratis medlemskort. Du måste visa legitimation och ha varit medlem året innan. 


Medlemsavgiften för medlemar betalas enklast genom insättning på Västhamnens Sportfiskeförening och på vårt plusgirokonto: 72 37 01 - 9. Glöm ej skriv i meddelandet , namn , födelseår , telefonnummer.  Men kan vid behov även löses av vår personal vid besök i klubbstugan.

Dagskort 2017

Dagskort 50:-

Ungdoms dagskort
Ungdoms dagskort:  20:-
(Ålder 10 - 16 år .)


Löses av vår personal vid besök i klubbstugan.

Handikappbrygga 
Fiskrensplats
Toalett

Gratis utlåning av flytvästar

Fiskarter som ofta fångas på  Västhamns piren
Sill
Torsk
Makrill
Öring
Plattfisk
Horngädda
Gråsej

Grinden till Västhamnspiren är stängd mellan kl: 23.00 - 05.00 

   

Västhamnens Sportfiskeförening
Bildad 1994

Fiskepirsgatan 1

Box 671

251 06 Helsingborg


Postgiro 72 37 01 - 9
Organisations nr. 843003 - 2352

E-Post  vasthamnensportfiskeforening@gmail.com