En trippel för Nicho idag 2022-05-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makrill, Horngädda, plattfisk i mängder!

2. Apr, 2022

Torsk, max 1 st pp/dag.

3. Maj, 2022

OBS! FISKETÄVLING HORNGÄDDA LÖRD 14 MAJ!

kL 08.00 - 12.00 ÄR DET FISKETÄVLING
Pris 50 kr
Pris till tyngsta fisken, 1a - 3a.

Enkelkrok gäller.