Onsdag 13/nov.

Fm.

Ingen fisk.

Em .

Lite sill.

Tisdag 12/nov.

Fm.

12 st makrill och lite sill.

Em.

Lite sill.

Medlemskort för år 2020 . Börjar säljas i klubbstugan den 15 November.

Måndag 11/nov.

Fm.

Ingen fisk.

Em.

Lite sill.

Lördag 9/nov.

Fm.

Lite sill.

Em .

Lite sill.

Fredag 8/nov.

Fm.

En torsk.

Em.

Lite sill.

Torsdag 7/nov.

Fm.

Ingen fisk.

.

 

 

 

 

 

Fm.

Ingen fisk.

Onsdag 6/nov.

Fm.

Ingen fisk.

Em.

Bra med sill och lite makrill.

Tisdag 5/nov.

Fm.

Ingen fisk.

Fm.

Lite med sill och makrill.

Måndag 4/nov.

Fm.

Några torsk och gråsej.

Bra med sill.

Em.

Lite sill.

 

Nya öppet tider

i klubbstugan

7 oktober

Måndag till Fredag

öppnar vi 09,00 och stänger 17,00

Lördag - Söndag 

öppnar vi 08,00 och stänger 18,00

 

Tävling i Lycke 2 Nov

Lycke 2 Nov